Προσοχή! Αν πιέσετε το πλήκτρο Διαγραφής πιο κάτω, θα διαγράψουμε τα στοιχεία που τυχόν έχουμε για σας και θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων. Για τυχόν μελλοντική σας επιθυμία επικοινωνίας, θα πρέπει να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα πάλι από την αρχή και είναι πιθανό στο μεταξύ να χάσετε κάποιες σημαντικές ενημερώσεις.


Για διαγραφή από τα newsletters μας:

Εισάγετε την ηλ. διέυθυνσή σας (email):

powered by phpList 3.3.3, © phpList ltd