ΤΡΑΠΕΖΙΚΟI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟI ΗΛΚΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚA ΕΜΒAΣΜΑΤΑ

Μπορείτε να πραγματοποιείτε εμβάσματα στους παρακάτω λογαριασμούς που διαθέτει η εταιρία μας:

1.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογαριασμού: 5009 029 923 383
IBAN GR61 0172 0090 0050 0902 9923 383

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΗΛΚΑ Α.Ε.

2. ALPHA BANK
Αρ. Λογαριασμού: 209 00 2320 000 218
IBAN GR03 0140 2090 2090 0232 0000 218

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΗΛΚΑ Α.Ε.

3. EURO BANK
Αρ. Λογαριασμού: 0026 0045 930 2000 82470
IBAN GR66 0260 0450 0009 3020 0082 470

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΗΛΚΑ Α.Ε.

4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. Λογαριασμού: 180/003391-03
IBAN GR91 0110 1800 0000 1800 0339 103

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΗΛΚΑ Α.Ε. ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Παρακαλούμε, στην κατάθεσή σας να αναγράφετε ευκρινώς το όνομά σας και στην συνέχεια να προωθείτε το καταθετήριο στο fax: 210-6071599 ή στο mail: sales@ilka.gr