1. Αν χρησιμοποιείτε τον ADOBE PDF READER

2. Αν χρησιμοποιείτε τον FOXIT PDF READER

3. Αν χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε άλλο PDF READER

Στο αριστερό μέρος του reader ή στο μενού βρείτε τον σχετικό σύνδεσμο Bookmarks ή Σελιδοδείκτες και κάντε κλικ σε αυτόν.

Μετά κάντε κλικ στον σελιδοδείκτη που θέλετε και θα μεταφερθείτε στην αντίστοιχη κατηγορία