Η Hikvision στις καινούργιες συσκευές χρησιμοποιεί μια νέα μέθοδο η οποία απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν νέο κωδικό για τον admin κατά την πρώτη προσπάθεια εισόδου στη συσκευή.

 Επειδή τελευταία με την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί χρήστες δεν εφαρμόζουν την σωστή διαδικασία με αποτέλεσμα να «κλειδώνουν» τις συσκευές, σας παρακαλούμε να προσέχετε τα εξής:

 Ο νέος κωδικός θα πρέπει να έχει μέγεθος από 8 μέχρι 16 χαρακτήρες συνδυάζοντας πεζούς χαρακτήρες, κεφαλαίους χαρακτήρες, αριθμούς, και ειδικούς χαρακτήρες.

Τουλάχιστον δύο από τους αναφερόμενους τύπους είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν  για δημιουργηθεί με επιτυχία ένας νέος κωδικός (δηλ. ο κωδικός θα πρέπει να περιέχει μαζί γράμματα και αριθμούς ή γράμματα και ειδικούς χαρακτήρες ή αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες). Επίσης για αποφυγή λάθους ζητείται επιβεβαίωση κωδικού και θα πρέπει να εισαχθεί για δεύτερη φορά ακριβώς ο ίδιος κωδικός, διαφορετικά η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται.

Η διαδικασία δημιουργίας κωδικού admin  είναι δυνατόν να γίνει από το SADP utility, το πρόγραμμα iVMS-4200 ή μέσω του web interface. Για τις συσκευές που έχουν τοπικό χειρισμό όπως είναι τα DVRs και τα NVRs μπορεί να γίνει και από το τοπικό μενού. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η εισαγωγή του κωδικού θα σας ζητηθεί σε κάποιο από τα βήματα του Wizard που θα εμβανιστεί για να κάνετε τις βασικές ρυθμίσεις. Προσοχή εδώ όταν εισάγουμε γράμματα γιατί το πληκτρολόγιο τα εμφανίζει πάντα κεφαλαία. Όταν το βελάκι (δίπλα από το γράμμα Z) έχει άσπρο χρώμα πληκτρολογούνται τα πεζά γράμματα. Κάνοντας το μία φορά κλικ γίνεται κίτρινο και τότε πληκτρολογούνται τα κεφαλαία γράμματα. Μόλις γίνει επιτυχής εισαγωγή του κωδικού θα εμφανιστεί η ένδειξη "Device Activated" . Αφού ολοκληρώσουμε όλα τα βήματα του wizard για τις βασικές ρυθμίσεις θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε την λειτουργία να ξεκινά o wizard κάθε φορά που επανεκκινεί η συσκευή. Αυτό γίνεται μέσα από το τοπικό μενού της συσκευής ως εξής:Κύριο Μενού-->Διαμόρφωση συστήματος και στην καρτέλα"Γενικά" ξετσεκάρουμε το "Enable Wizard". Αν δεν γίνει αυτό σε κάποιες συσκευές (ανάλογα με το firmware,) σε κάθε επανεκκινηση της συσκευής θα εμφανίζεται ο wizard με την οθόνη για να ξαναλλάξουμε τον κωδικό. 

Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση του κωδικού στην συσκευή ο κωδικός θα πρέπει να καταγράφεται από τον χρηστή και να φυλάσσεται με ασφάλεια.

 Σε περίπτωση «κλειδώματος» μιας συσκευής ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ο κωδικός admin, απαιτείται ειδική διαδικασία η οποία περιγράφεται στο αρχείο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από ΕΔΩ.