Διαδικασία επιστροφής προϊόντων (RMA)

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε, ότι λόγω της πιστοποίησης της εταιρεία µας µε το πρότυπο ISO 9001-2000 αλλά και της καλύτερης και ταχύτερης εξυπηρέτησής σας, εφαρµόζεται η εξής διαδικασία για την επιστροφή προϊόντων προς την εταιρεία µας:

  • Πριν την αποστολή του προϊόντος προς την ΗΛΚΑ Α.Ε. θα πρέπει να συµπληρώσετε  την «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ», την οποία µπορείτε να κατεβάσετε εδώ: ΕΝΤΥΠΟ ΣΕ PDF . Γι’ αυτό το σκοπό παρακαλούµε να διαβάσετε τις οδηγίες αυτού του εντύπου, να συµπληρώσετε όλα τα πεδία του και να µας το υπογράψετε πριν το αποστείλετε με fax (210-6071599) ή με email (support@ilka.gr).
  • Κατόπιν θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τεχνικό Τµήµα της ΗΛΚΑ Α.Ε., στο 210-6071506 ή 210-6071511, από το οποίο θα ζητήσετε να σας εκδώσει ένα µοναδικό κωδικό επιστροφής (RMA), τον οποίο θα πρέπει να αναγράψετε στην αίτησή σας. Τότε µπορείτε να αποστείλετε το προϊόν προς την ΗΛΚΑ Α.Ε., αρκεί αυτό να συνοδεύεται από αντίγραφο της αίτησής σας µε τον κωδικό RMA συµπληρωµένο καθώς και το σχετικό ∆ελτίο Αποστολής. Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να έχουν µπει σε φάκελο ο οποίος θα είναι τοποθετηµένος στην εξωτερική συσκευασία του δέµατος που επιστέφεται και επάνω θα αναγράφει ότι σ’ αυτόν περιέχεται ∆ελτίο Αποστολής και έντυπο RMA µε αριθµό αυτόν πουσας έχουµε δώσει . Σε διαφορετική περίπτωση το προϊόν δεν θα παραλαµβάνεται και θα σας επιστρέφεται µε δική σας χρέωση.
  • Επίσης επιστροφές για έκδοση πιστωτικού θα πρέπει να γίνονται µέσα σε 7 ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου και µόνον εφόσον προηγηθεί επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων (210-6071510) και αφού χορηγηθεί κωδικός RMA σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
  • Τα µεταφορικά έξοδα για την αποστολή των προϊόντων στην ΗΛΚΑ Α.Ε. επιβαρύνουν τον πελάτη. Προϊόντα που αποστέλλονται µε χρέωση µεταφορικών στην ΗΛΚΑ Α.Ε. επίσης δεν θα παραλαµβάνονται. Στην περίπτωση που η επιστροφή οφείλεται σε λανθασµένη αποστολή της ΗΛΚΑ, θα σας δίνεται ειδική οδηγία για την χρέωση µεταφορικών, όταν σας αποσταλεί το RMA.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Τηλ. 210-6071511 ή 210-6071506