Στο Portal της HIKVISIΟΝ υπάρχουν συγκεντρωμένα σε ένα φάκελο όλα τα στοιχεία για την μετάβαση στην υπηρεσία HIK-CONENCT

Ο φάκελος περιλαμβάνει firmware, έντυπα σε μορφή PDF αλλά και videos που παρουσιάζουν τις διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθηθούν.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ HIK-CONNECT