ΗΛΚΑ Α.Ε. - Τεμπών 14 Αγ. Παρασκευή, 153 42 - Τηλ.: 210-6071510, fax: 210-6071599 - www.ilka.gr - sales@ilka.gr
Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης >> Paxton >> Net2 Entry
Η Paxton, πρωτοπόρος κατασκευαστής συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, παρουσίασε την νέα της λύση στον χώρο του έλεγχου πρόσβασης. Το σύστημα Net2 Entry, ένα σύστημα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, κατάλληλο για κατοικίες και γραφεία με πρωτοποριακά χαρακτηρίστηκα.

Το σύστημα αποτελείται από:
  • Την εξωτερική μονάδα (μια ή περισσότερες, ανάλογα με τον αριθμό των σημείων που είναι αναγκαία η εγκατάσταση), που έχει πλήκτρα κλήσης για τους επισκέπτες, οθόνη graphical LCD και ενσωματωμένο καρταναγνώστη για πρόσβαση με χρήση κάρτας από τους εξουσιοδοτημένος χρήστες.
  • Την εσωτερική μονάδα, από όπου γίνεται ο χειρισμός των λειτουργιών της θυροτηλεόρασης καθώς και ο προγραμματισμός των παραμέτρων χρήσης, π.χ. ήχος κουδουνίσματος, περίοδος σίγασης (λειτουργία μην ενοχλείτε) κ.α.
  • Την μονάδα έλεγχου της θύρας, που αποτελείται από το σύστημα τροφοδοσίας, την μονάδα διασύνδεσης (network switch) και τον ελεγκτή πόρτας

Το σύστημα χαρακτηρίζεται από την μοναδική ευκολία εγκατάστασης, αφού βασίζεται σε τεχνολογία IPv6 και έτσι η ανίχνευση των συσκευών γίνεται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται ρύθμιση παραμέτρων δικτυού σε καμία συσκευή. Η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας επιτρέπει την άμεση λειτουργία των συσκευών, μόλις αυτές συνδεθούν μεταξύ τους, αφήνοντας στον εγκαταστάτη μόνο τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την πλήρη προσαρμογή στις ανάγκες της εγκατάστασης, όπως περιγραφές τερματικών, πρόσβαση με κάρτες, ήχος κουδουνίσματος κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα τμήματα του Net2 Entry έχουν κομψό σχεδιασμό, για να ταιριάζουν με ευκολία σε χώρους κατοικιών και γραφείων.
Επιπρόσθετα, τα τερματικά διαθέτουν έγχρωμη οθόνη αφής, ακουστικό για συνομιλία με τον επισκέπτη αλλά και λειτουργία ανοιχτής ακρόασης για πιο απλοποιημένη χρήση. Η διαχείριση των λειτουργιών γίνεται μέσω της οθόνης αφής, με χρήση ενός πολύ φιλικού προς την χρήση και την πλοήγηση μενού.

Όλα αυτά τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά πλαισιώνονται από την εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών, που η Paxton παρέχει σε όλα προϊόντα της.


Η ΗΛΚΑ Α.Ε. στο
Ακολουθήστε μας στο
Net2 Entry
Τεχνικό Φυλλάδιο