ΗΛΚΑ Α.Ε. - Τεμπών 14 Αγ. Παρασκευή, 153 42 - Τηλ.: 210-6071510, fax: 210-6071599 - www.ilka.gr - sales@ilka.gr
Συστήματα Ασφαλείας >>Περιμετρική Κάλυψη>>Ενσύρματες & Ασύρματες Δέσμες Politec
Ενσύρματες & Ασύρματες Δέσμες Περιμετρικής Προστασίας
Made in Italy
Προϊόντα