Αγαπητέ πελάτη,
 
Στα πλαίσια της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001, η ΗΛΚΑ Α.Ε. έχει δεσμευτεί για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της, αλλά και για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών.
 
10492 9105018541 ΗΛΚΑ
 
Θα θέλαμε λοιπόν, να μας εκφράσετε τη γνώμη σας για το βαθμό επίτευξης του στόχου μας, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που ακολουθεί.
 
Παρακαλούμε για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210-6071400 ή 2106071516
 
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέτετε και για τη συμβολή σας στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας μας.
 
 
Στοιχεία Πελάτη
Παρακαλούμε αξιολογήστε τα παρακατω:

Όλες οι ερωτήσεις είναι υποχρεωτικές. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα μέρη.